خانه / سبک زندگی / اهمیت حجاب و پوشش زنان در ایین یهود

اهمیت حجاب و پوشش زنان در ایین یهود

همه مورخان از حجاب سخت زنان یهودی سخن گفته‏اند.35 ویل دورانت می‏گوید:

گفت‏وگوی علنی میان ذكور و اِناث، حتّی بین زن و شوهر از طرف فقهای دین ممنوع گردیده بود….‌.دختران را به مدرسه نمی‏فرستادند و در مورد آنها كسب اندكی علم را به ویژه چیز خطرناكی می‏شمردند. با این‌همه تدریس خصوصی برای اِناث مجاز بود.36

86. جان موریس رابرتس1386،ص223

نپوشاندن موی سر، خلافی بود كه مرتكب آن را مستوجب طلاق می‏ساخت.37 زندگی جنسی آنان، علی‏رغمِ تعدد زوجات، به طرز شایان توجّه‌، منزّه از خطایا بود. زنان آنان، دوشیزگانی محجوب، همسرانی كوشا، مادرانی پُرزا و امین بودند و از آنجاكه زود وصلت می‏كردند، فحشا به حدّاقل تخفیف پیدا می‏كرد.38

تورات تشبه مرد و زن به یكدیگر را نهی نموده، می‏گوید: متاع مرد بر زن نباشد و مرد لباس زن را نپوشد؛ زیرا هر كه این را كند، مكروهِ خداوند خدای توست.39 خداوند می‏گوید:

از این جهت كه دختران صهیون متكبرند و با گردن افراشته و غمزات چشم راه می‏روند و به ناز می‏خرامند و به پای‏های خویش خلخال‏ها را به صدا می‏آورند* بنابراین، خداوند فرق سر دختران صهیون را كَلْ خواهد ساخت * و در آن روز، خداوند زینت خلخال‏ها و پیشانی‏بندها و هلال‏ها را دور خواهد كرد* و گوشوارها و دستبندها و روبندها را * و دستارها و زنجیرها و كمربندها و عطردان‏ها و تعویذها را * و انگشترها و حلقه‏های بینی را * و رخوت نفیسه و رداها و شال‏ها و كیسه‏ها را * و آینه‏ها و كتان نازك و عمامه‏ها و برقع‏ها را * و واقع می‏شود كه به عوض عطریّات، عفونت خواهد شد و به عوض كمربند، ریسمان و به عوض موی‏های بافته، كَلی و به عوض سینه‏بند، زنّار پلاس و به عوض زیبایی، سوختگی خواهد بود * مردانت به شمشیر و شجاعانت در جنگ خواهند افتاد * و دروازه‏های وی، ناله و ماتم خواهند كرد و او خراب شده، بر زمین خواهد نشست.40

افزون بر این در كتاب مقدس، وجوب پوشاندن موی سر41 لزوم پرهیز از زنان فریب‌كار و بیگانه:42 نهی از لمس و تماس‌43 و واژه چادر44 نقاب45 و برقع‏46 آمده است. به عنوان مثال، در میشنه تورات از جمله مواردی كه مرد موظف است برای زنِ خود تهیه كند، پوشش سر است47.48در حكم سخت‏گیرانه تلمود، اگر رفتار زن فضیحت‌آمیز باشد، شوهر حق دارد او را بدون پرداخت مبلغ مهریه طلاق دهد و زنانی كه در موارد زیر به رفتار و كردار آنها اشاره می‏شود، ازدواجشان باطل است و مبلغ مهریه به ایشان تعلّق نمی‏گیرد؛ زنی كه از اجرای قوانین دینی یهود سرپیچی می‏كند، برای مثال، بدون پوشاندن سرِ خود، به میان مردان می‏رود؛ در كوچه و بازار پشم می‏ریسد و با هر مردی از روی سبك‌سری به گفت‏وگو می‏پردازد، زنی كه در حضور شوهر خود، به والدین او دشنام می‏دهد و زن بلندصدا كه در خانه با شوهر خود به صدای بلند درباره امور زناشویی صحبت می‏كند و همسایگانِ او می‏شنوند كه چه می‏گوید.49 زن عاقل خانه خود را بنا می‌نماید. اما [زن] ابله آن را با دست‌های خود ویران می‌نماید.50

برخورد حضرت موسی(ع) به سبب رعایت حیا و عفت با دختران شعیب، كه به آنان فرمود، تا پشت سر او حركت كرده و از پشت سر، او را به منزل پدرشان هدایت كنند و نیز، سیره عملی یهودیان مبنی بر استفاده از چادر و برقع و روبند،51 تفكیك و جدا بودن محل عبادت زنان از مردان در كنیسه، ناشایسته شمردن اشعاری كه در تمجید زیبایی زنان سروده شده است و ایراد خطابه توسط زنان از پشت پرده، همگی بیانگر كیفیت شدید و سخت‏گیرانه حجاب نزد یهودیان است. همچنین ممنوعیت زن در فعالیت‌های اجتماعی و مجاز نبودن به اخذ شغل اجرایی و قضایی، تأكیدی‌ است بر این مطلب.52

مستندات فقهی حجاب و پوشش در آیین یهود

رعایت عفت و حجاب توسط زنان انبیاء و بزرگان بنی‌اسرائیل در تورات كنونی و تلمود كاملاً مشهود است؛ به طوری كه رعایت نكردن عفت، یكی از عوامل نزول عذاب الاهی بر بنی‌اسرائیل دانسته‌ شده است. «زن نیكوسیرت، عزت را نگاه می‌دارد. مثل نیرومندان كه اموال را محافظت می‌نمایند»53 در بخش ناشیم از كتاب میشنِه، نوشتة ابن میمون چنین آمده است. مرد، لازم است لباسی را برای پوشش سر و پیشانی و حتی چشم زن تهیه كند.54و55

همان‌طوركه روشن شد، قانون سخت حجاب زنان یهودی، به اعتراف مورخان، غیر قابل انكار است. اصلی‏ترین كتاب فقهی یهودیان كه تلمود نام دارد، بر لزوم پوشاندن سر از نامحرمان، لزوم سكوت زن و پرهیز از هرگونه آرایش برای دیگر مردها، پرهیز از نگاه زن به مردان بیگانه، اجتناب از نگاه مرد به زنان نامحرم‏ و لزوم پرهیز از هر امر تحریك‏آمیز، تأكید شده است.گفت‏وگوی علنی میان ذكور و اِناث، از سوی فقهای دین ممنوع شده است. هر چند این مقدار از ممنوعیت ممكن است از فرهنگ زمان یا مكان در فقه یهودیت تأثیر گرفته باشد. تورات تشبه مرد و زن به یكدیگر را نهی كرده و می‏گوید: متاع مرد بر زن نباشد و مرد لباس زن را نپوشد؛ زیرا هر كه این را كند، مكروهِ «یَهْوَه» خدای توست.56 بی‏حجابی، سبب نزول عذاب معرفی شده است. طبق قوانین یهودی، عدم رعایت عفت عمومی، دارای مجازات بوده و حجاب از ضروریات زندگی زنان خصوصاً زنان متأهل است. اگر عفت عمومی‌از سوی مرد یا زن آسیب ببیند، برای هریك از آنها كیفر و تنبیه در نظر گرفته شده است.57

حجاب افراطی و تفریطی در یهود

گفت‏وگوی علنی میان ذكور و اِناث، حتّی بین زن و شوهر از سوی فقهای دین ممنوع شده بود… دختران را به مدرسه نمی‏فرستادند و در مورد آنها كسب اندكی علم را به ویژه چیز خطرناكی می‏شمردند. در تفسیری دیگر بیان شده كه چون محیط فعالیت زن، در خانه او بود، این ترس در میان بود كه اگر زن، وقت و نیروی خود را صرف تحصیل علم كند، ممكن است به امور خانه‌داری نرسد.58 نپوشاندن موی سر، خلافی بود كه مرتكب آن را مستوجب طلاق می‏ساخت. این نگاه افراطی در جامعه دینی و فرهنگی زمان یهود‌، محدودیت زنان را در عرصه‌های شدت مردسالاری آن دوران می‌رساند كه بعضاً از ممنوعیت مدرسه دختران كاملاً آشكار است.59

اما این افراط ادامه نیافت. علی‌رغم نظام سخت‌گیرانه حجاب در یهودیت، پس از رنسانس و تحولات اجتماعی اروپا و ایجاد فضای دین‌گریزی در غرب، شعائر دینی از جمله سنت رعایت پوشش عفیفانه، رو به ضعف نهاد و زنان یهودی تحت تأثیر فضای اجتماعی دوران تجدد، بعضاً حجاب خود را كنار گذاشته و از كلاه‌گیس به عنوان شكلی از پوشش سر استفاده كردند. اكنون بسیاری از بانوان یهودی ارتودكس در اسرائیل از پوشش سر استفاده می‌كنند. در واقع شاید آن تفسیری كه بی‌میلی رهبران مذهبی یهود را در خصوص اموری مانند تحصیلات عالیه ابراز می‌كردند، تحقق یافت؛ زیرا دلیل آنان این بود كه آمیخته شدن زن و مرد موجب فساد اخلاقی بی‌بند و باری و خیانت می‌شود.60

گونه‌های حجاب در یهود

با توجه به آنچه گذشت می‌توان گونه‌هایی از حجاب را این چنین اقتباس كرد:

1. حجاب پوششی:مطابق مبنای حجاب در شریعت یهود، كاربرد واژه «چادُر» و «برقع»، كه به معنای روپوش صورت است، كیفیت پوشش زنان یهودی را نشان می‏دهد، و بر لزوم پوشاندن سر از نامحرمانو پرهیز از هرگونه آرایش برای دیگر مردها، تأكید شده است.61

2. حجاب رفتاری: مطابق آیین یهود، خداوند دختران متكبری را كه با گردن افراشته و غمزات چشم راه می‏روند و به ناز می‏خرامند و به پای‏های خویش خلخال‏ها به صدا می‏آورند، خداوند فرقه‌ها سر آنان را در آخرت، كَلْ خواهد ساخت و آنان كه از آرایش و عطر استفاده كردند، به عوض عطریّات، عفونت، و به عوض كمربند، ریسمان، و به عوض موی‏های بافته، كَلی، و به عوض سینه‏بند، زنّار پلاس، و به عوض زیبایی، سوختگی نصیب‌شان خواهد بود.62

3. حجاب گفتاری: در دین یهود، شواهدی وجود دارد كه رعایت عفت و حجاب گفتاری را تأیید می‌كند؛ در گنجینه تلمود نقل شده است: زنی كه از اجرای قوانین دینی یهود سرپیچی می‏كند، برای مثال، با هر مردی از روی سبك‌سری به گفت‏وگو می‏پردازد، زنی كه در حضور شوهر خود، به والدین او دشنام می‏دهد و در خانه با شوهر خود به صدای بلند درباره امور زناشویی صحبت می‏كند و همسایگانِ او می‏شنوند كه چه می‏گوید، شوهر حق دارد او را بدون پرداخت مبلغ مهریه طلاق دهد.63زن ممتار از برای شوهرش تاج است.64

درباره‌ی admin

همچنین ببینید

«نفس» خطرناک ترین دشمن انسان

چه انسانهای شریفی که پس از مواجهه با نفس أمّاره از هستی و حیثیت خویش سقوط کردند و از قرب خدای مهربان محروم شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *